بایگانی برچسب: معرفی رشته علوم تربیتی

معرفی رشته علوم تربیتی

علوم تربیتی چه رشته ای است ؟ آشنایی با رشته علوم تربیتی و بازار کار آن رشته علوم تربیتی از رشته های علوم انسانی است که به جنبه های آموزش و پرورش آدمی و دانش های مربوط به آن می پردازد. این رشته با دروسی نظیر فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، …

توضیحات بیشتر »